E3F3-D32 2M OMC

Nguồn cấp 12-24VDC; Thu phát chung, vùng phát hiện 30cm, ngõ ra PNP-NO

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút