E3FA-DN12 2M

  • Loại: Cảm biến quang
  • Vật phát hiện chuẩn: Giấy trắng 300 x 300 mm
  • Kiểu : Thu – Phát chung
  • Kích thước: M18
  • Khoảng cách cảm biến: 0 – 300 mm

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút