CJ1W-ID231

  • Số points I/O : 32 points
  • Loại: DC input
  • Dòng định mức: 24VDC/7mA

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: Từ khóa: