E52MY-CA15D

  • Loại cảm biến nhiệt:  TC
  • Lớp: 0,75
  • Kích thước phần tử:  0.65 mm
  • Khoảng đ: 0°C to 400°C

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút