E52MY-PT10C

  • Dải đo nhiệt độ: 0 – 400 độ C.
  • Loại can: DIN PT 100Ω
  • Chiều dài:  10 cm. D=6.3

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút