E5EWL-R1TC

  • Chiều cao ký tự E5EWL: 20 mm (PV)).
  • Độ sâu ngoài bảng điều khiển phía trước: Chỉ 60 mm.
  • Ít tham số hơn cho thiết lập đơn giản.
  • Lấy mẫu nhanh hơn ở 250 ms.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút