Z-15HNJS55-B

Z-15HNJS55-B có công suất chuyển mạch lớn 15A với độ chính xác lặp lại cao, độ tin cậy cao nếu được sử dụng như một công tắc tiếp điểm kép.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút