H3CR-A AC100-240

99

  • Có thể gắn trên Rail hay trên mặt tủ
  • Kích thước 48x48mm
  • Đa chức năng, 11 chân tròn
  • Thời gian: 0.5s ~ 300h

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút