CJ2M-CPU11

100

  • Max digital I/O points: 2560
  • Lưu lượng chương trình: 5K
  • Lưu lượng bộ nhớ dữ liệu: 64K
  • Tốc độ thực thi logic: 40ns

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: