EE-SX975-C1

100

Cảm biến quang điện loại khe EE-SX975-C1. Loại chùm xuyên qua không điều chế, Loại có rãnh (hình chữ T) (Tâm khe 10 mm), Loại đầu nối, Khoảng cách cảm biến 5 mm, Có cả BẬT tối và BẬT sáng (2 đầu ra), Đầu ra bộ thu mở NPN, Ánh sáng chỉ báo.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: