HC-KFS053

  • Động cơ servo siêu quán tính thấp, công suất nhỏ
  • Tốc độ quay định mức 3000 r / phút
  • Công suất đầu ra định mức 50W
  • Động cơ tiêu chuẩn.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút