D4MC-5020

99

  • Kiểu tác động: Tấm lăn gắn trên con lăn
  • NC: 30 A max. NO: 15 A max.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút