E3JK-TR12-C 2M

  • Loại cảm biến: Thu – phát
  • Nguồn cấp: 24-240 VDC ±10%, ripple (p-p): 10% max. 24-240 VAC ±10%, 50/60 Hz
  • Khoảng cách phát hiện: 5m
  • Vật phát hiện chuẩn: Vật mờ đục: 17-mm dia.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút