NES-35-24

  • Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
  • Kích thước (mm) : 99x97x36mm

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút