CJ1G-CPU42P

  • Max digital I/O points: 960
  • Lưu lượng chương trình: 10K
  • Lưu lượng bộ nhớ dữ liệu: 64K
  • Tốc độ thực thi logic: 40ns

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: Từ khóa: