H7EC-NFV Omron

  • Phân loại: Bộ đếm tổng
  • Nguồn cấp: DC (4.5-30VDC); AC/DC(24-240 VAC/VDC); có sẵn pin
  • Kích thước: H24 x W48
  • Số đếm: 8 số, từ 0 đến 99.999.999

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: