EE-SX953P-R 3M

  • Loại cảm biến: Thu – phát
  • Nguồn cấp: 5 – 24 VDC
  • Dòng tiêu thụ: Max. 15mA
  • Khoảng cách phát hiện: 5mm

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: