EE-SX953-R 5M

Cảm biến quang EE-SX953-R 5M Omron. Loại chùm xuyên qua không điều chế, Loại có rãnh (hình chữ R), Mô hình có dây sẵn của rô bốt, Khoảng cách cảm biến 5 mm, Có cả BẬT tối và BẬT sáng (2 đầu ra), Đầu ra bộ thu mở NPN, Chỉ báo ánh sáng

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: