H3CR-A8 AC100-240

700

  • Timer chỉnh kim, Loại cao cấp
  • Có thể gắn trên Rail hay trên mặt tủ
  • Kích thước 48x48mm
  • Nguồn cấp: 100-240VAC

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút