K8DS-PH1

100

  • Rơle bảo vệ K8DS-PH1 sử dụng phương pháp phát hiện điện áp. 17,5 mm (W), đầu ra SPDT
  • Hỗ trợ phát hiện mất pha khi động cơ hoạt động.
  • Tình trạng đầu ra có thể được theo dõi bằng đèn LED.
  • Ngăn chặn hoạt động ngược của động cơ.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: