G2R-1-SND DC24

99

  • Số cực: 1P
  • Form tiếp điểm: NO/NC
  • Loại tiếp điểm:Đơn
  • Phân loại: LED chỉ thị và Diode

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: