G2R-1-SD

  • Chức năng rơ le: Ổn định 1 phía
  • Số cực: : 1P

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: