E5EC-RX2ASM-010

  • Nguồn điện áp: AC100 ~ 240V, 50/60 Hz
  • Kích thước: 48 x 96mm.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút