F03-12

Vòng đệm gắn bộ giữ điện cực (Dùng chung cho loại 3/4/5 cực)

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút