E6H-CWZ6C 300P/R 0.5M

1

Hình dáng φ 40mm
Đường kính trục/lỗ Lỗ φ8mm
Xung/ 1 vòng (P/R) 300P/R

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: