E6CP-AG5C-C 256 2M OMS

99

Đường kính ngoài φ50mm
Đường kính trục/lỗ Trục φ6mm
Xung/1vongf 256P/R

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: