E3X-NA41 2M

  • Cảm biến dùng cáp quang
  • Khoảng cách cảm biến: 200mm
  • Nguồn sáng: LED đỏ

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút