E2C-JC4AP 5M

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC (10 – 30 VDC), ripple (p-p): 10% max.
  • Dòng tiêu thụ: Max. 45mA

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: