P2RFZ-05-E

100

  • Số chân: 5 chân
  • Thiết bị cố định: Không
  • Kiểu lắp: Din rail
  • Dòng định mức: 10A

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: