V-15-1C25

  • Công tắc cơ bản thu nhỏ đó Cung cấp độ tin cậy cao và Bảo vệ
  • Có thể được sử dụng để ngắt dòng điện khi cửa được mở hoặc đóng

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút