E2K-C25ME1 2M

  • Chế độ hoạt động: NO, cấu hình đầu ra: DC 3 dây, NPN
  • Khoảng cách cảm biến: 25 mm
  • Nguồn cung: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC)
  • Dòng tiêu thụ: 10 mA max. at 12 VDC, 16 mA max. at 24 VDC
  • Kiểu kết nối: dây có sẵn (2M)
  • Khối lượng: 200g

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút