PLASTIM PTHT 10A

  • Tiếp điểm: loại thường đóng ( NC )
  • Tiếp điểm chịu dòng định mức: 10A ( 250Vac )

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút
Danh mục: