NES-50-24

  • Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
  • Kích thước (mm) : 129x98x38mm.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút