PS-5S

100

  • Số cực: 5 cực
  • Bộ giữ điện cực riêng biệt để kiểm soát cấp thoát nước trong các tòa nhà.
  • Giá đỡ điện cực nhỏ, nhẹ để sử dụng làm linh kiện tích hợp.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút