PS-4S

100

  • Bộ giữ 4 điện cực
  • Bộ giữ điện cực riêng biệt để kiểm soát cấp thoát nước trong các tòa nhà. Giá đỡ điện cực nhỏ, nhẹ để sử dụng làm linh kiện tích hợp.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút