MR-J3-20A

  • Công suất: 200W
  • Dòng điện vào định mức: 1.5A
  • Phương pháp điều khiển: Điều khiển dòng điện / điều khiển PWM Sinusoidal

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút