MR-J3-10A

  • Công suất: 100W
  • Phương pháp điều khiển: Điều khiển dòng điện / điều khiển PWM Sinusoidal
  • Motor tương thích: HF-KP503, HF-KP13
  • Phụ kiện nối: MR-J2CN1
  • Cáp điều khiển: MR-JHSCBL5M-L
  • Cáp động cơ: MR-PWCNS1(22- 23)

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút