E5CN-R2MT-500 AC100-240

  • Bộ điều khiển nhiệt kích thước 48x48mm
  • Nguồn cấp: AC100-240 V
  • Đầu ra điều khiển Relay
  • Số đầu báo động: 2

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút