E5AZ-R3T AC100-240

  • Can nhiệt: K, J, T, E, L, U, N, R, S, or B
  • Nhiệt điện trở: Pt100 or JPt100
  • Cảm biến nhiệt hồng ngoại: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
  • Nguồn cấp: AC100-240 V

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút