PowerFlex 523 25A-D6P0N114

PowerFlex 523 2.2kW (3Hp) AC Drive

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút